Agruo www.agruo.ro

Definitie

20-03-2020 08:05:35

Clasa betonului


Treapta de calitate a betonului, luată în considerare la proiectarea unui element de construcție sau a unei construcții.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

19-03-2020 08:14:54

Atmosferă


Pătura gazoasă care înconjoară globul pământesc, compusă dintr-un complex gazos numit aer.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București


 

Agruo www.agruo.ro

Definitie

18-03-2020 08:27:30

Excavare


Operația de săpare pentru a executa o groapă, a aplatiza un teren cu denivelări mari sau a exploata anumite substanțe minerale.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol. II, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

17-03-2020 08:37:04

Iaz


Bazin format prin bararea transversală a unui curs de apă cu ajutorul unui baraj de pământ.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, vol. II, Ed. Tehnică, BucureștiAgruo www.agruo.ro

Definitie

16-03-2020 12:32:40

Exedra


Originar, spațiu rezervat într-un gimnasion grec și apoi, uzual, sală de conversație în casele romane.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol. II, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

11-03-2020 07:01:08

Antidetonant 


Substanță chimică, care adăugată carburanților le mărește rezistența la detonație, prin omogenizarea undei de șoc la explozia provocată de aprinderea carburantului și prin împiedicarea autoaprinderii sale în timpul compresiei.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

11-03-2020 06:54:27

Amfiteatru


Construcție tipică pentru programele arhitecturii romane, destinată marilor serbări și spectacolelor populare, constituită dintr-o ”arenă” circulară sau eliptică înconjurată de gradene.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București


 

Agruo www.agruo.ro

Definitie

11-03-2020 06:19:03

Adsorbant


Corp, substanță sau material, în stare lichidă sau solidă, pe suprafața cărora are loc adsorbția unei alte substanțe.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

10-03-2020 06:28:22

Analizor de gaze


Aparat electric pentru detectarea pierderilor de gaze în rețeaua de distribuție a gazelor naturale.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, BucureștiAgruo www.agruo.ro

Definitie

09-03-2020 06:22:15

Echină


Mulura evazată, caracteristică pentru capitelul doric grec, realizând racordarea între fusul coloanei și abacă.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, vol. II, Ed. Tehnică, București