Agruo www.agruo.ro

Definitie

05-08-2020 08:13:03

Fluometru


Aparat pentru determinarea vitezei de curgere a unei pulberi printr-un orificiu calibrat.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol. II, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

04-08-2020 08:13:34

Eveu


Obiect sanitar din fontă emailată folosit în bucătării.*Lexicon de construcții și arhitectură, vol. II, Ed. Tehnică, București
Agruo www.agruo.ro

Definitie

03-08-2020 08:35:02

Ecluză


Construcție executată pe traseul unei căi navigabile naturale sau amenajate, care asigură trecerea navelor între două biefuri cu niveluri diferite.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol. II, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

31-07-2020 08:06:29

Far


Construcție echipată cu o instalație de sursă luminoasă, care servește ca reper în navigație.*Lexicon de construcții și arhitectură, vol. II, Ed. Tehnică, București
Agruo www.agruo.ro

Definitie

30-07-2020 08:21:34

Colofoniu


Rășină de compoziție complexă, formată din acizi rezinici izomeri și rezine, obținută ca reziduu la distilarea rășinii de conifere.*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București


Agruo www.agruo.ro

Definitie

29-07-2020 08:08:57

Bârna


Grindă de lemn cu cel puțin o față plană, obținută prin cioplirea buștenilor. 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

28-07-2020 08:17:43

Căluș


Suport fix executat din lemn rotund, cioplit sau din cherestea, folosit pentru poduri provizorii sau pentru platforme de lucru.*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București<

Agruo www.agruo.ro

Definitie

27-07-2020 08:15:14

Bachelită


Denumire generică dată produselor obținute prin policondensarea fenolului cu aldehidă formică în cataliză bazică.


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

24-07-2020 08:09:20

Hidromecanica


Disciplină care studiază legile de echilibru și de mișcare a fluidelor ca și acțiunea lor asupra solidelor.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol. II, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

23-07-2020 08:57:34

Facies


Totalitatea caracterelor petrografice și paleontologice ale unei roci, determinate de condițiile genetice ale mediului în care aceasta s-a format.*Lexicon de construcții și arhitectură, vol. II, Ed. Tehnică, București