Agruo www.agruo.ro

Definitie

05-05-2020 08:23:08

Cisternă


Rezervor subteran sau suprateran destinat înmagazinării unor lichide, în vederea folosirii lor ulterioare.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

04-05-2020 08:13:08

Cavalier


Depozit de pământ de secțiune regulată la un debleu;


Cordon de pământ, la marginea amprizei drumului, rezultat din curățirea șanțurilor.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

30-04-2020 08:07:34

Cibernetică


Metodă de cercetare a sistemelor și proceselor din punctul de vedere al autoreglării lor pe baza prelucrării informației.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

29-04-2020 08:28:04

Carburarea masei ceramice


Depunerea particulelor de cărbune pe unele produse ceramice (cărămidă, țiglă etc.), în timpul uscării.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

28-04-2020 08:32:17

Asiză


Rând de zidărie, de regulă orizontal, din cărămidă, piatră cioplită sau blocuri de beton.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, BucureștiAgruo www.agruo.ro

Definitie

27-04-2020 08:16:02

Calamină


Produs al formării și cocsificării rășinilor conținute în uleiurile minerale de uns.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

24-04-2020 08:14:31

Concasor


Utilaj pentru sfărâmarea primară a rocilor și pentru mărunțirea agregatelor folosite la îmbrăcăminți rutiere și la prepararea betoanelor.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București
Agruo www.agruo.ro

Definitie

23-04-2020 08:16:54

Anticoagulant


Substanță care împiedică coagularea unui sistem coloidal, mărind stabilitatea lui la agregare, anihilând sau limitând acțiunea factorilor care împiedică agregarea.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

22-04-2020 08:22:42

Brun de Kassel


Lignit cu conținut de oxizi de fier și substanțe bituminoase, de culoare brună, folosit la prepararea vopselelor de ulei ieftine.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

21-04-2020 08:10:45

Autogreder


Utilaj pentru nivelarea și profilarea lucrărilor de terasamente.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București