Agruo www.agruo.ro

Definitie

30-06-2020 08:21:10

Batrimetrie


Ramură a hidrologiei, referitoare la măsurarea adâncimilor mărilor și oceanelor. Linia punctelor de egală adâncime se numește curbă batrimetrică.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

29-06-2020 08:23:43

Cartografie


Disciplină care se ocupă cu studiul bazei matematice a hărților și a planurilor topografice, cu metodele de întocmire, editare și multiplicare a acestora.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, BucureștiAgruo www.agruo.ro

Definitie

26-06-2020 08:19:40

Arborit


Material fonoabsorbant, sub formă de plăci din deșeuri de hârtie impregnată, folosit în fonoizolații numai în locuri uscate.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

25-06-2020 08:15:48

Simulare


Reproducere a unor trăsături ale unui fenomen sau sistem de evenimente prin intermediul unui model fizic sau matematic.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, vol. III, Ed. Tehnică, București

<

Agruo www.agruo.ro

Definitie

24-06-2020 08:21:10

Scagliolă


Placă ușoară din ipsos și zgură sau rumeguș, întrebuințată la confecționarea unor pereți interiori ușori.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol. III, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

23-06-2020 08:21:34

Salahor


Muncitor necalificat care execută pe un șantier lucrări care nu reclamă, în general, nici o calificare.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol. III, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

19-06-2020 08:20:22

Plug de cale


Utilaj asemănător cu grederul, prevăzut cu lame pentru profilarea banchetelor corpului rambleului de cale ferată.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, vol. III, Ed. Tehnică, București

<

Agruo www.agruo.ro

Definitie

18-06-2020 08:15:29

Pozarea conductelor


Ansamblul de operații prin care se asigură așezarea conductelor sau canalelor în poziția prevăzută în proiect.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol. III, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

17-06-2020 08:19:03

Segregație


Neomogenitate a compoziției chimice într-o zonă a unui aliaj, produsă la solidificarea acestuia.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, vol. III, Ed. Tehnică, BucureștiAgruo www.agruo.ro

Definitie

16-06-2020 08:11:35

Sac de aer


Strat de aer care se strânge în partea superioară a conductelor sau a corpurilor de încălzire dintr-o instalație de încălzire centrală cu apă caldă.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol. III, Ed. Tehnică, București