GDPR

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

În temeiul Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016, prezentul acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal se oferă de către dumneavoastră operatorului S.C. Baaria S.R.L., cu sediul în Mun. Slatina, Str. Pitești, nr. 213, Cam. 2, Jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J28/790/2006,  CUI 19163181.

În temeiul art. 6 alin. 1 lit. a din Regulametul U.E. nr. 679/2016 , prin prezentul, vă exprimați acordul în deplină cunoștință cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul folosirii serviciilor oferite de site-ul www.agruo.ro, respectiv intermediere de servicii.

În scopul menționat, operatorul prelucrează următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa, adresa poștei electronice, numărul de telefon.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă necesară scopului pentru care au fost colectate.

Operatorul se obligă să nu ofere fără acordul dumneavoastră datele personale, cu excepția situației în care este nevoie de transmiterea acestor date pentru atingerea obiectului de activitate al site-ului, transmitere cu care dumneavoastră declarați că sunteți în mod expres de acord.

Totodată, declarați că sunteți în totalitate de acord  și doriți prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către operator în vederea abonării la newsletter, pe care operatorul îl folosește în scopul promovării produselor și serviciilor oferite sau pentru alte informări pe care le consideră importante. Totodată, veți putea în orice moment să solicitați dezabonarea de la newsletter.  

Oferirea prezentului acord este liberă, benevolă, neviciată, în deplină cunoștință de cauză.

Persoana ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate are dreptul de a-și retrage acordul în orice moment, de a solicita ștergerea, modificarea sau completarea datelor cu carater personal prelucrate și de asemenea, are dreptul de a avea acces și a fi informată cu privire la acele date care sunt prelucrate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr. 679/2016.

În cazul în care o persoană considera că drepturile cu privire la protecția datelor cu caracter personal prelucrate de operator au fost încălcate, se poate adresa autorității competente în materie, respectiv Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.