Agruo www.agruo.ro

Definitie

15-05-2020 08:25:23

Cărămidă


Material de zidărie, de obicei de formă paralelipipedică, obținut dintr-o masă ceramică, dintr-un amestec de nisip și calcar sau din alte amestecuri similare.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

14-05-2020 08:22:40

Combustibil


Substanță naturală sau artificială, care prin ardere dezvoltă o mare cantitate de căldură, astfel că poate fi folosită la producerea de energie.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București
Agruo www.agruo.ro

Definitie

13-05-2020 08:15:32

Căciulă


Piesă fasonată din fontă, pentru conducte de presiune, folosite la presiunea nominală de 16 grade Pa.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

12-05-2020 08:24:26

Autofreză


Utilaj auto-mecanic prevăzut cu dispozitive speciale-melc, ventilator, turbină etc., folosit pentru îndepărtarea zăpezii de pe partea carosabilă a drumurilor și străzilor.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București


Agruo www.agruo.ro

Definitie

11-05-2020 08:09:29

Citom


Material pentru protecția anticorozivă a conductelor metalice îngropate, constituit dintr-un amestec de bitum industrial neparafinos și benzină de extracție.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

08-05-2020 08:26:12

Adiabatic


Fenomen fizico-chimic ce are loc fără schimb de căldură cu mediul exterior sistemului.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, BucureștiAgruo www.agruo.ro

Definitie

07-05-2020 08:19:46

Băițuire


Operația de aplicare a unui baiț pe un obiect oarecare și în special pe lemn.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

06-05-2020 08:17:31

Audibilitate


Proprietate a sunetelor de a fi percepute de urechea omului.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București
Agruo www.agruo.ro

Definitie

05-05-2020 08:23:08

Cisternă


Rezervor subteran sau suprateran destinat înmagazinării unor lichide, în vederea folosirii lor ulterioare.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

04-05-2020 08:13:08

Cavalier


Depozit de pământ de secțiune regulată la un debleu;


Cordon de pământ, la marginea amprizei drumului, rezultat din curățirea șanțurilor.