Agruo www.agruo.ro

Definitie

16-09-2021 08:28:48
Lumașel Rocă sedimentară, în general cimentată, alcătuită predominant din cochilii de gasteropode și lamelibranhiate. *Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

15-09-2021 08:25:41
Fosilă Rest al unui organism vegetal sau animal, sau al urmelor lor de viață din trecutul geologic al Pământului, conservat în depozitele sedimentare ale scoarței Pământului. *Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

14-09-2021 08:19:40
Ipsometrie Metodă de reprezentare pe planuri și pe hărți a reliefului uscatului cu ajutorul curbelor de nivel (izohipse) și a fundului apelor cu ajutorul izobarelor. *Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

13-09-2021 08:21:00
Inversiune Transformare instantanee și reversibilă a formei cristaline a unui material, ca urmare a unui tratament termic. *Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

10-09-2021 08:30:49
Lignină Constituent al lemnului până la 30% din greutatea sa, în funcție de specia lemnului. *Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

09-09-2021 10:51:16
Garnisaj Lucrare de apărare alcătuită dintr-un strat de nuiele, cu grosimea de cel puțin 8-10 cm, fixat cu țăruși pe pereții șanțurilor de scurgere, pe taluzuri etc., pentru a le proteja de erodarea produsă de apele de șiroire. *Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

06-09-2021 08:41:04
Materie primă Produs natural sau material semifabricat, care constituie un material de fabricație pentru realizarea de piese, obiecte etc., semifabricate sau finite. *Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

03-09-2021 08:29:31
Metoda Mod rațional de cercetare a unei probleme, a unui complex de probleme sau de aplicare a unui ansamblu de procedee de lucru. *Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

02-09-2021 08:16:33
Împietruire Strat rutier executat din balast, pietriș concasat sau piatră spartă, de regulă cu granulozitate continuă, fixat prin cilindrare. *Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic  

Agruo www.agruo.ro

Definitie

01-09-2021 08:16:32
Lignit Cărbune humic, format din tulpinile, ramurile, rădăcinile și frunzele plantelor mari, ierboase sau arborescente. *Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic