Termeni si conditii

Obiectul de activitate si descrierea serviciilor oferite

www.agruo.ro este un site de anunţuri online unde se pot publica, în mod exclusiv, anunţuri de închiriere/vanzare utilaje/echipamente/scule si unelte/materiale şi prestări servicii în domeniul construcţiilor şi cel agricol, in principal.

Acceptarea termenilor şi condiţiilor

Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor ( „ Termeni şi Condiţii”) se constituie acordul legalpentru utilizarea site-ului www.agruo.ro.

Utilizarea site-ului www.agruo.ro, respectiv accesarea, vizitarea, înregistrarea unui cont şi folosirea serviciilor de publicare anunţuri înseamnă acceptarea necondiţionată şi în totalitate a „ Termenilor si condiţiilor” .

Scopul acestor „Termeni si condiţii” este de a reglementa şi stabili condiţiile de utilizare a site-ului www.agruo.ro şi a serviciilor.

Ne rezervăm dreptul de a modifica şi actualiza termenii şi condiţiile în orice moment. Utilizarea în continuare a site-ului va constitui acceptarea din partea dumneavoastra a modificărilor efectuate. Dacă orice schimbare este inacceptabila pentru dumneavoastră, aveţi posibilitatea de a nu utiliza în continuare site-ul sau de a vă şterge contul.

Definiţii

Termenii folosiţi în continuare vor avea următorul înţeles:

Site –platforma, domeniul  www.agruo.ro  şi subdomeniile acestuia, precum şi aplicaţiile pe care Serviciul este pus la dispoziţie, deţinut, administrat.

Utilizator - orice persoana fizică, în vârstă de cel putin 18 ani, cu capacitate de exercitiu deplină, care accesează site-ul fiind interesată de datele, informaţiile, anunţurile şi/sau serviciile care se regăsesc în conţinutul site-ului., precum şi orice persoană fizică (inclusiv persoana fizică autorizată) şi/sau persoana juridică ce achiziţionează serviciile furnizate prin intermediul site-ului.

Prin utilizarea site-ului şi acceptarea „ Termenilor şi conditiilor”  persoana declară şi garantează că are vârsta de 18 ani şi capacitate deplină de exerciţiu în cazul persoanei fizice, iar în cazul persoanei juridice că este  o societate înfiinţată în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, funcţionează în mod legal, iar reprezentantul are dreptul de a exprima acordul cu privire la utilizarea în orice mod a prezentului site.

FurnizorS.C.Baaria S.R.L, cu sediul în Slatina, str. Piteşti, nr. 213 Cam2, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului la nr J28/790/2006, CUI RO19163181. 

     Anunt - oferta publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către S.C. Baaria S.R.L. prin intermediul site-ului

     Anunţ gratuit-  anunţ care poate fi publicat de un Utilizator pe pagina site-ului, prin intermediul site-ului fără perceperea unei taxe

     Anunţ platit - anunţ care poate fi publicat de Utilizatori pe pagina site-ului www.agruo.ro doar in baza unui abonament către Furnizor

Conţinut site - site-ul şi tot ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele şi imaginile grafice, inclusiv cele publicate pe site.

Cont – secţiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Utilizatorului beneficiar vizualizarea datelor de contact ale Utilizatorului care  postează anunţuri şi care conţine totodată informaţii despre Utilizator şi istoricul acestuia in site ( comenzi, abonamente, etc.) şi permite acestuia accesul la informaţiile existente pe site.

Favorite – secţiune din cont care permite Utilizatorului Beneficiar să îşi creeze liste referitoare la serviciile favorite

Cerere de ofertă un document electronic care reprezintă o formă de comunicare între Utilizatorul care accesează informaţiile ( Client) şi Utilizatorul care postează anunţurile ( Ofertant), prin care primul transmite celui de-al doilea, prin intermediul site-ului intenţia sa de a achiziţiona servicii de pe site.

Operatori – persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea sau moderarea conţinutului Anunţurilor publicate de către Utilizatori pe www.agruo.ro.

 

Proprietatea continutului site-ului

Site-ul si tot ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele, imaginile, graficele, inclusiv anunţurile publicate pe site  („ Conţinut”) sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor al S.C.Baaria S.R.L, cu toate drepturile rezervate, cu excepţia conţinutului altor site-uri care au legatură cu prezentul site.

www.agruo.ro poate conţine legături ( „link-uri” ) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termenii şi condiţiile de utilizare specifici, astfel cum sunt aceştia specificaţi pe website-urile/paginile respective.

S.C.Baaria S.R.L. nu este răspunzătoare şi nu-şi asumă nicio obligaţie pentru conţinutul respectivelor website-uri şi/sau cu privire la orice alte legături - link-uri  sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături - link-uri sau trimiteri în Website poate fi făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri, în scop publicitar.

Întrucât S.C.Baaria S.R.L. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe website-urile unor terţi la care se face trimitere pe website, Utilizatorul accesează acele site-uri şi/sau le foloseşte produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc şi pe propria răspundere.

Prin intermediul acestui website Utilizatorii ( Ofertanţii) îşi pot face cunoscute produsele şi serviciile pentru închiriere/vanzare utilaje/echipamente/scule si unelte/materiale,precum si domeniul de activitate al echipe/firme specializate  şi prin care Utilizatorii ( Clienţii ) site-ului pot solicita oferte ( de ex. Serviciu de închiriere).

Rezervând un serviciu/un utilaj prin www.agruo.ro, intraţi într-o relaţie contractuală (care vă obligă din punct de vedere juridic) directă cu Utilizatorul ( Ofertantul) de la care faceţi închirierea sau de la care cumpăraţi un produs sau un serviciu  ( după cum este aplicabil).

Din momentul în care faceţi solicitarea de ofertă, noi acţionăm numai ca un intermediar între dumneavoastră şi Utilizatorul-Ofertant, transmitând detaliile solicitării dumneavoastră Utilizatorului-Ofertant din cadrul site-ului.

Când vă oferim serviciul , informaţia pe care o transmitem este bazată pe informaţiile pe care Utilizatorii ni le transmit nouă.  Utilizatorii primesc acces la un cont de Utilizator prin care sunt exclusiv responsabili pentru actualizarea informaţiilor referitoare la preţuri, disponibilitate şi alte informaţii care sunt publicate pe site-ul www.agruo.ro.

Site-ul www.agruo.ro nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru conţinutul sau veridicitatea anunţurilor publicate.

Site-ul www.agruo.ro nu garantează in niciun fel calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor şi serviciilor descrise în Anunţuri. Noi nu suntem implicaţi în procesele de negociere sau de finalizare a acţiunilor dintre Utilizatori, în care dumneavoastră aţi putea fi parte şi nu suntem responsabili de niciuna dintre acţiunile dumneavoastră sau de acţiunile unei terţe părţi care are datorii faţă de dumneavoastră, incluzând datoriile provenite din folosirea site-ului www.agruo.ro.

Utilizatorii sunt pe deplin responsabili de procesul negocierilor, de coordonarea acţiunilor şi de realizarea lor. Noi nu avem nicio autoritate de a acţiona ca reprezentanţi ai Ofertantului/Clientilor.

Întrucât negocierile şi finalzarea acestora au loc între Utilizatori, Organizatorul nu este şi nu poate fi, în niciun mod şi în nicio măsură, implicat în orice diferende, litigii judiciare şi/sau extrajudiciare care pot interveni între Utilizatori. Organizatorul oferă suport Utilizatorilor prin intermediul numărului de telefon sau al adresei de e-mail indicate în site.

Prin publicarea unui anunţ, fiecare Utilizator afirmă şi garantează că deţine toate drepturile asupra oricărei informaţii sau imagini publicate şi că nu încalcă drepturile unei terţe parţi. Utilizatorul este singurul răspunzător pentru ceea ce postează, afirmă şi pentru orice întelegere cu oricare alt Utilizator, precum şi pentru toate consecinţele care ar putea decurge.

De asemenea, prin publicarea unui anunţ, Utilizatorul transmite o licenţă cu titlu gratuit, nelimitată în timp şi irevocabilă, prin care transmite site-ului (Furnizorului) toate drepturile asupra materialului postat. Utilizatorul întelege faptul că anunţurile publicate pot fi puse la dispoziţia publicului.

Site-ul acordă o licenţă de utilizare revocabilă, restricţionată, personală, netransferabilă, care nu poate fi sublicenţiată, iar Site-ul nu se poate accesa decât în baza Termenilor de utilizare prezentaţi. Cu excepţia acestei licenţe limitate, nu sunt acordate alte drepturi sau licenţe cu privire la site.

Conţinutul şi informaţiile de pe site, precum şi software-ul şi infrastructura utilizată pentru furnizarea unui astfel de conţinut sunt proprietatea societatii care detine site-ul www.agruo.ro.

Puteţi utiliza site-ul numai pentru a vă informa sau a închiria/vinde în mod legal şi corect şi prin urmare vă angajaţi să nu faceţi rezervări speculative, false sau frauduloase. Vă angajaţi că detaliile de plată(daca este cazul) pe care ni le furnizaţi la efectuarea rezervării sunt pe deplin corecte. De asememea, vă angajaţi să furnizaţi date corecte şi exacte poştale, de poştă electronică şi/sau alte informaţii de contact către noi şi să confirmaţi ca Site-ul poate utiliza aceste detalii pentru a vă contacta în cazul în care acest lucru este necesar.

Este stric interzisă utilizarea oricărui conţinut al site-ului  www.agruo.ro, în orice mod, fără acordul scris al proprietarului conţinutului. În caz contrar, persoana răspunzătoare va fi trasă la raspundere, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Deşi depunem toate diligenţele, nu garantăm că toate informaţiile sunt exacte, complete sau corecte, nici nu putem fi făcuţi răspunzători pentru orice eroare (incluzând erori tipografice sau evidente) , orice întreruperi ( fie că se datorează oricărei defectări temporare şi/sau parţiale), reparaţii, actualizări sau întreţineri ale site-ului sau altele), pentru informaţii inexacte, înşelătoare sau neadevărate, sau netransmiterea informaţiilor. Fiecare Utilizator rămâne responsabil tot timpul pentru exactitatea, integritatea şi corectitudinea tuturor informaţiilor ( incluzând preţuri şi disponibilitate) prezentate pe Platforma noastră.

Site-ul nu constituie şi nu ar trebui să fie privit ca o recomandare sau susţinere a calităţii nivelului serviciilor sau ca o clasificare a oricărui Utilizator.

Nu aveţi permisiunea de a revinde, deep-link, folosi, copia, monitoriza ( de ex. spider, scrape), afişa, salva sau reproduce orice conţinut sau informaţie, software, produse sau servicii disponibile pe site-ul www.agruo.ro pentru orice activitate sau în scop comercial sau competitiv.

Conditii de utilizare a site-ului

Pentru a putea utiliza site-ul conform scopului pentru care a fost creat, fiecare Utilizator trebuie să se înregistreze prin crearea unui cont şi să plătească un abonament.

Un anunţ poate fi creat prin completarea unui formular, diponibil pe site, care să conţină: datele reale de contact ale Utilizatorului, descrierea reală a produsului care face obiectulAnunţului, preţul real pe unitatea de măsură.

Prin trimiterea Anunţului spre publicare către Furnizor, utilizatorul declară că este de acord în totalitate şi necondiţionat cu prevederile acestor „Termeni şi Condiţii”, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul îşi asumă în întregime răspunderea pentru conţinutul Anunţului şi pentru veridicitatea informaţiilor publicate în Anunţ şi/sau comunicate Furnizorului.

Formular înregistrare Utilizatori:

  1. Inregistrare
  1. Autentificare
  1. Oferte

 

Anunţul va fi creat prin completarea unui formular standard, disponibil pe site, iar Utilizatorul declara că datele publicate, descrierea produsului/ serviciului şi preţurile sunt reale.

Oferta va fi publicată în website pe toată perioada selectată la câmpurile „ Data de început” si „ Data de sfârşit”. Dacă „Data de sfârşit” a fost depăşită, oferta va fi dezactivată automat.

De asemnenea, pentru ca oferta să fie publicată, este necesar ca starea sa fie selectată drept „ Activă”. Utilizatorul are posibilitatea de a adăuga o ofertă, dar fără să fie publicată, selectând  starea ca „ Inactivă”, având ulterior posibilitatea modificării statusului acesteia.

Ofertele pot fi modificate de la butonul „ Modifică” din rubrica fiecărei oferte.

În secţiunea „ Previzualizează” din cadrul contului sunt afişate ofertele cu harta generată în funcţie de locaţia aleasă, cu imaginile încărcate şi cu toate informaţiile introduse de ofertant.

Ofertele vor fi publicate pe website după ce vor fi verificate şi acceptate de către un administrator.

Ofertantul are posibilitatea să:

- Accepte preţul primit

- Ofere preţ nou- clientul va primi preţul oferit de către ofertant

- Confirme- rezervarea va trece la statusul „ Confirmată”, iar toate opţiunile vor fi dezactivate

- Refuză- rezervarea va trece la statusul „ Refuzată” , iar toate optiunile vor fi dezactivate

Rezervarea nu va fi finalizată decât atunci când este confirmată de ofertant.

Dacă clientul va modifica rezervarea după acceptarea preţului de către ofertant, aceasta va reveni la starea iniţială.

Dacă ofertantul trimite către client un preţ nou, oferta nu va putea fi confirmată decât dacă clientul acceptă preţul primit,caz in care partile isi vor perfecta intelegerile in afara platformei de utilizare, pe baza acordului comun dintre acestea.

O ofertă va putea fi ştearsă, nemaiputând fi disponibilă, dar rezervările existente rămân valabile.

Clientul are posibilitatea să negocieze preţul ofertei de la butonul „ Oferă preţ nou”. Va introduce în câmpul „ Preţ” suma pe care o oferă ofertantului. Ofertantul va accepta sau va transmite un alt preţ clientului.

Prin intermediul site-ului, fiecare ofertant ce a promovat un anunt poate negocia cu fiecare destinatar al ofertei noi conditii de maximum trei ori, dupa care oferta se considera refuzata si ca urmare site-ul automat va bloca negocierea.

„Accepta preţul primit” – preţul primit reprezintă altă ofertă de preţ oferită clientului de către ofertant. Ofertantul poate transmite un alt preţ decât cel solicitat de către Client, preţ care poate fi acceptat sau nu de către Client. In cazul în care Clientul nu a oferit un preţ nou în momentul rezervării, ofertantul poate confirma rezervarea.

„ Anulează” – rezervarea va trece la statusul „ Anulată”, iar toate opţiunile ei vor fi deezactivate.

Politica anunţuri:

- Nu sunt permise spre publicare Anunţuri care conţin preţuri fictive sau derizorii ( de ex. preţuri mult inferioare pieţei/statisticilor aflate la dispoziţia Furnizorului sau pe piaţă). Astfel de Anunţuri vor fi blocate sau şterse. Preţul trebuie să fie serios şi determinat/determinabil.

- Nu sunt admise spre publicare Anunţuri care conţin poze preluate din alte surse ( pozele care prezintă sigla altor site-uri, inscrisuri) sau Anunţuri care conţin numere de telefon cu suprataxă.

- Dacă oricare dintre Anunţurile publicate pe site, inclusiv pentru cele al căror abonament este activ, nu respecta „ Termenii si Condiţiile” afişate, operatorii Furnizorului vor avea dreptul: fie să modifice parţial Anunţul, astfel încât să evite ştergerea Anunţului respectiv, numai dacă este posibil acest lucru, corectând erorile sau inadvertenţele constatate, fie să întrerupă continuarea publicării Anunţului, prin refuzarea lui.

Refuzarea Anunţului înseamnă dezactivarea postării acestuia pe site. În cazul refuzării Anunţului şi ştergerii acestuia de pe site, Utilizatorul va fi informat în scris, prin e-mail, despre motivul refuzului, acesta având posibilitatea de a remedia problema şi de a republica Anunţul, sub rezerva dezactivării ulterioare a acestuia în cazul în care nu remediază problema.

Promovare anunţuri

Anunţurile pot fi promovate prin intermediul modului de promovare în lista de anunţuri existentă în prima pagină sau în lista de căutare pentru o a numită categorie de produse sau servicii.

Drepturile şi obligaţiile Furnizorului

- Furnizorul are dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului

- Furnizorul are dreptul de a nu publica sau de a şterge total/parţial orice anunţ care contravine politicii site-ului şi dispoziţiilor lega1e.

- Furnizorul are dreptul de a bloca orice cont în cazul în care acesta  promovează bunuri/ servicii care nu sunt în conformitate cu obiectul de activitate al site-ului sau în cazul în care acestea contravin dispoziţiilor legale.

- Furnizorul se obliga să publice toate anunţurile care sunt conforme cu prevederile/condiţiile impuse prin prezentul document.

- Furnizorul nu este răspunzator şi nu îi poate fi angajată în niciun fel răspunderea pentru activităţile Utilizatorilor, oricare ar fi acestea.

- Furnizorul nu este raspunzator pentru anunţurile publicate de Utilizatori şi pentru veridicitatea acestora.

- Furnizorul nu este răspunzător şi nu garantează în niciun fel calitatea, cantitatea, competenţa sau orice alte aspecte ale produselor/serviciilor oferite de Utilizatori şi nu îi poate fi angajată raspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate de Utilizatori între ei.

- Furnizorul se obligă să repare eventualele probleme care împiedică utilizarea normală a site-ului şi eventualele neconcordanţe care îi sunt aduse la cunostinţă în legatură cu funcţionarea acestuia sau care apar în legatură cu anunţurile publicate de Utilizatori, cu excepţia acelora care privesc conţinutul eronat al anunţurilor din cauza inserării greşite a datelor de către Utilizatori sau din cauza incompatibilităţii cu termenii şi condiţiile prezente ori cu dispoziţiile legale.

- Furnizorul nu este răspunzător pentru disfuncţionalitatea temporara a site-ului şi nici  de întârzierile temporare cauzate de defecţiuni tehnice

- Furnizorul nu ofera nicio garanţie că site-ul va funcţiona în mod continuu, neîntrerup si fără erori

- Furnizorul nu este răspunzător pentru pagubele directe, indirecte sau incidentale pe care Utilizatorul le-ar putea suferi ca urmare a utilizării site-ului

- Furnizorul nu este responsabil dacă Utilizatorul foloseşte un serviciu sau produs al unui terţ prin intermediul prezentului site. 

- Furnizorul încearcă neîncetat să imbunatateasca serviciile şi să creeze altele noi, ceea ce înseamnă că poate adăuga sau elimina diferite funcţionalităţi ale site-ului. De asemnenea, poate suspenda sau opri serviciile în totalitate în orice moment, chiar şi fără notificare prealabilă.

- Furnizorul are dreptul de a dezactiva un cont în cazul în care abonamentul Utilizatorului a expirat şi acesta nu a solicitat reînnoirea abonamentului pe o perioadă mai mare de 3 luni.

- Furnizorul are dreptul de a şterge orice anunţ sau de a bloca contul în cazul în care există suspiciunea că prin intermediul  anunţurilor publicate sau a conturilor create s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activităţilor altor utilizatori ai serviciului. De asemenea, în cazul în care Anunţul afectează în mod negativ reputaţia Furnizorului sau sunt in orice fel dăunătoare pentru Furnizor.

- Furnizorul poate rezilia acesti termeni cu Utilizatorul, în orice moment, din orice motiv şi fără notificare prealabilă. Furnizorul poate de asemenea opri furnizarea oricăror servicii şi/sau poate impune limite şi conditii noi sau suplimentare.

- Conform legislaţiei în vigaore, Furnizorul are obligaţia să informeze de îndată autorităţile publice competente despre activităţile cu aparenţă nelegală furnizate de Utilizatorii prezentului site.

Drepturile şi obligaţiile Utilizatorului

- Utilizarea site-ului www.agruo.ro , respectiv accesarea, vizitarea, înregistrarea unui cont şi folosirea serviciilor de publicare pe site de anunţuri înseamna acceptarea necondiţionată şi în totalitate a „ Termenilor şi condiţiilor” de către Utilizator

- Utilizatorul are dreptul, în urma operaţiunii de înregistrare în baza unui abonament, de a beneficia în totalitate de serviciile oferite de site, doar în cazul în care nu încalcă termenii, condiţiile şi dispozitiile legale.

- Utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere pentru anunţurile publicate şi pentru orice consecinţe ale oricărui contact cu alţi Utilizatori. Utilizatorul declară că anunţurile publicate corespund cu starea reala a bunurilor/serviciilor ce fac obiectul acestora şi nu încalcă drepturile altor persoane. Utilizatorul are obligaţia de a afişa preţul real şi concret, în raport cu tipul de anunţ publicat.

- Prin publicarea unui anunţ, Utilizatorul transmite o licenţă cu titlu gratuit, nelimitată în timp şi irevocabilă, prin care transmite site-ului (Furnizorului) toate drepturile asupra materialului postat. Utilizatorul întelege faptul că anunţurile publicate pot fi puse la dispoziţia publicului.

- Utilizatorul nu poate publica anunţuri care conţin orice trimiteri către site-uri concurente

- Utilizatorului îi este strict interzis să preia informaţii de pe site în vederea republicării totale sau parţiale  sub orice formă, fără a avea acordul explicit, scris al Furnizorului in acest sens.

- Utilizatorul este de acord ca  fotografiile şi conţinutul Anunţurilor să fie puse la dispozitia publicului, de către Furnizor pe toate şi oricare dintre platformele sale online şi prin alte mijloace, cum ar fi: televiziune, presă, bennere, panouri publicitare şi Internet. Utilizatorul este de acord sa primeasca diverse comunicari nesolicitate prin intermediul postei electronice

- Utilizatorul are obligaţia de a nu folosi serviciile în scop ilegal sau interzis de aceşti Termeni

- Utilizatorul are obligaţia de a nu folosi site-ul astfel încât alţi Utilizatori să fie împiedicaţi să se bucure pe deplin de servicii

- Utilizatorul este de acord cu faptul că site-ul poate conţine reclame

- Utilizatorul, în cazul în care îi este refuzată publicarea unui anunţ, are dreptul de a fi anuntat in scris, pe e-mail, asupra motivului refuzului şi de asemenea, are dreptul de a remedia problema si a republica anuntul. In cazul in care Utilizatorul publica in mod repetat un anunţ, fără a remedia problema semnalată, Furnizorul are dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la site în vederea postării de noi anunţuri sau gestionarea celor deja existente.

- Utilizatorului îi este interzis să partajeze sau să înstrăineze parola

- Utilizatorul nu va închiria, vinde sau cumpăra accesul la cont fără permisiunea scrisă a S.C. Baaria S.R.L.

- Utilizatorul nu se va conecta şi nu va încerca să se conecteze la servicii prin intermediul unor surse neautorizate

- Utilizatorul nu va solicita acreditări de conectare de la alt Utilizator

- Utilizatorul nu va încărca viruşi şi nu va compromite securitatea Serviciilor

- Utilizatorul are obligatia ca în cazul in care bănuieşte că altcineva a obtinut acces la contul sau să contacteze imediat Furnizorul.Utilizatorul este responsabil pentru orice activitate care apare în contul său.

-Utilizatorul intelege ca prin simpla rezervare a inchirierii sau a vanzarii, fara acordul comun dintre client si ofertant si  perfectarea relatiilor comerciale  dintre acestia,  acesta nu are drept de folosinta si nici nu devine proprietar al bunurilor oferite spre inchiriere/vanzare.

 

 

Acordul cu privire la preluarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

 

S.C.Baaria S.R.L. , în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, se obligă să administreze şi să utilizeze datele cu caracter persoanl al Utilizatorilor în condiţii de siguranţă, în scopul funcţionării site-ului şi în alte scopuri asociate acestuia.

Orice persoana care acceseaza site-ul îsi manifestă consimţământul în mod expres şi neechivoc ca S.C Baaria S.R.L. să preia şi să prelucreze date cu caracter personal furnizate de Utilizatori. Ca urmare a utilizării site-ului, www.agruo.ro poate obţine diverse informaţii despre dumneavoastră, cum ar fi: numele şi prenumele,adresa, numărul de telefon, adrese de e-mail, data naşterii, starea civilă, ocupaţia, studii, venit, informaţii despre domeniile de interes personal.

Datele cu caracter persoanl vor fi colectate si prelucrate de către Furnizor în scopul functionarii optime a site-ului, putând fi folosite de acesta, cu respectrea drepturilor şi libertatilor persoanei. Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pot fi utilizate de ceilalţi Utilizatori care iau cunoştinţă de ele numai cu respectarea legii şi numi în scopul negocierii şi finalizării tranzacţiei încheiate prin intermediul platformei. Orice utilizare a acestor date in alte scopuri ( inclusiv prin crearea de conturi de utilizator în alte pagini dce internet sau pentru contactarea utilizatorilor în vederea comercializării altor produse) este strict interzisă.

Utilizatorii se obligă să utilizeze datele cu caracter personal recepţionate prin intermediul www.agruo.ro numai cu respectarea prevederilor de mai sus. Furnizorul are dreptul de a suspenda contul oricărui Utilizator care încalcă aceste obligaţii.

Aceste date pot fi folosite în scopuri  asociate funcţionării site-ului,socitarii de oferte de închiriere/vanzare  produse sau servicii prin folosirea de către dumneavoastră a serviciilor site-ului care sunt disponibile prin logare, abonare la newsletterul site-ului . Abonarea la newsletter este opţională.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate in scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi în asemenea scop.

Datele cu caracter personal colectate şi procesate de către www.agruo.ro prin intermediul site-ului vor fi utilizate pentru scopuri asociate închirierii de către Utilizatori a serviciilor şi a coordonării relaţiei Furnizorului cu Utilizatorii, cum ar fi marketing, studii de piaţă, inclusiv întreprinderea de alte activităţi de către Furnizor, permise de lege, care nu fac obiectul altor aprobări separate exprese din partea Utilizatorilor.

Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea şi/sau completarea formularelor disponibile pe website vor putea fi colectate şi prelucrate de către Furnizor, putând fi folosite de către acesta.

In cazuri expres prevăzute de lege, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, Furnizorul poate dezvălui anumite informaţii cu caracter personal, la solicitarea autorităţilor abilitate.

Orice persoană care consideră că datele sale personale nu au fost preluate şi prelucrate potrivit normelor legale, poate sesiza Furnizorul în legatura cu ştergerea datelor, se poate opune folosirii acestora, ori se poate adresa autorităţii de supraveghere printr-o plângere .

Pentru exercitarea oricărui drept în legatură cu stocarea şi prelucrarea datelor personale de către prezentul site, Utilizatorul se poate adresa Furnizorului cu o cerere scrisă în acest sens, la urmatoarea adresă: S.C. Baaria S.R.L.,  Slatina, Str. Pitesti, nr. 213, jud. Olt, cu obligaţia de a specifica expres motivul cererii şi dreptul pe care îl considera vătămat.

Exonerarea de raspundere

 S.C.Baaria S.R.L nu este răspunzatoare pentru daune directe, indirecte sau incidentale care ar rezulta din sau în legatură cu utilizarea acestui site sau a conţinutului său.

 Prin acceptarea „Termenilor şi condiţiilor” Utilizatorul declară fără rezerve faptul că în niciun caz Furnizorul nu va fi răspunzător pentru eventuale activităţi nelegale desfăşurate de Utilizatori, cum ar fi furnizarea de conţinut sau date eronate în legatură cu  anunţurile

publicate pe site sau în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor dintre Utilizatori, asumate în baza anunţurilor existente pe site.

Soluţionarea litigiilor

Orice Utilizator poate depune pe site o plângere în legatură cu serviciile oferite de S.C.Baaria S.R.L. în termen de maximum 5 zile de la data producerii evenimentului sau cazului sesizat.

Plângerile, pentru a fi luate în considerare, trebuie să conţină toate elementele obligatorii necesare pentru înţelegerea stării de fapt ( datele de identificare ale Utilizatorului, numărul anunţului care face obiectul plângerii, dacă este cazul, descrierea detaliată a motivului plângerii, precum şi orice alte date necesare identificării evenimentului de către Furnizor).  Sesizarile se vor depune prin intermediul formularului de contact, vor fi analizate şi vor primi răspuns în temen de maximum 30 de zile de la data înregistrării.

Având în vedere Regulamentul U.E. nr. 524/2013 referitor la  achiziţiile online, parţile pot opta pentru noua modalitate de soluţionarea online a litigiilor accesând următorul link:

 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO

Pentru a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protecţia Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro

Drepturile şi obligaţiile părţilor din „ Termeni şi Condiţii’ sunt guvernate de legea română.

În cazul unui litigiu în faţa instanţei de judecată în legatură cu prezentele Condiţii, acesta va fi solutionat de instanţa de la sediul furnizorului.

 

POLITICA DE REZOLVARE A RECLAMATIILOR

Are ca obiectiv principal pastrarea satisfactiei clientilor in cazul primirii unor eventuale reclamatii sau plangeri, facute fie in scris, fie verbal. In acest scop vi se va furniza , prin e-mail sau telefonic, un raspuns la toate reclamatiile si plangerile primite, in cel mai scurt timp posibil. Reclamatia reprezinta exprimarea in scris sau verbal a unei insatisfactii sau nemultumiri a clientului fata de calitatea produselor si a serviciilor furnizate prin site-ul www.agruo.ro

Consideram ca reclamatiile nu constituie aspecte negative generatoare de conflicte, ci feed-back-uri utile si necesare imbunatatirii relatiei client-site. Va garantam tratarea cu respect si seriozitate a fiecarui client, rezolvarea in mod obiectiv, profesional, echitabil si impartial a fiecarei reclamatii, indiferent de obiectul acesteia. O reclamatie se va considera rezolvata atunci cand s-a reusit gasirea unei solutii optime pentru solutionarea acesteia.Sistemul de management al reclamatiilor va respecta dreptul la confidentialitatea clientilor stabilit mai sus.

Aceasta sectiune „Termeni si Conditii” este aplicabila si colaboratorilor/ ofertantilor acestui site. S.C. Baaria S.R.L poate modifica prezentele conditii la anumite intervale de timp fara a anunta Utilizatorul. Astfel de modificari vor fi aduse la cunostinta Utilizatorului prin afisare pe site-ul www.agruo.ro Modificarile facute astfel sunt socotite a fi acceptate de catre Utilizator daca acesta continua sa foloseasca serviciile si informatiile dupa afisarea lor pe site-ul web. Fiind de acord cu acesti Termeni si Conditii, clientul isi asuma in totalitate cele enuntate in continutul acestor Termeni si Conditii.