Confidentialitate

 POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Prin accesarea si utilizarea site-ului www.agruo.ro se constituie acordul legal dintre site si dumneavoastra, in calitate de Utilizator, pentru respectarea politicii de confidentialitate.

Politica de confidentialitate se aplica tuturor serviciilor oferite de site-ul www.agruo.ro

Notiunea de informatie confidentiala se refera la orice inscrisuri, documente, imagini, date, studii, idei, modele, moduri de promovare, modele de prezentare, oferte, propuneri, schite, tehnici, proiecte, date tehnice, planuri, activitati, tarife, numele Utilizatorilor si Furnizorilor, informatii scrise sau sub orice alta forma, care au ajuns la cunostinta Utilizatorului in mod direct sau indirect.

Obiectul prezentului acord il reprezinta asigurarea confidentialitatii depline a tuturor informatiilor legate de website de care Utilizatorul ia cunostinta pe durata utilizarii in orice mod a site-ului www.agruo.ro

Obligatiile Utilizatorului 

- Utilizatorul garanteaza ca  va folosi informatiile confidentiale cu buna-credinta si numai in scopurile stabilite de Furnizor

- Utilizatorului ii este strict interzis sa preia informatii de pe site in vederea republicarii totale sau partiale  sub orice forma, fara a avea acordul explicit, scris al Furnizorului in acest sens.

- Utilizatorul nu are niciun drept, direct sau indirect asupra informatiilor confidentiale, exceptand dreptul de a folosi aceste informatii in scopul si in limitele stabilite prin acest acord si prin sectiunea Termeni si Conditii

- Nu va permite accesul tertilor la informatiile confidetiale, fara acordul scris al Furnizorului

- Utilizatorul este de acord sa nu dezvaluie niciunei persoane sau firme identitatea Utilizatorilor site-ului www.agruo.ro

- Utilizatorului ii este interzis sa partajeze sau sa instraineze parola

- Utilizatorul nu va inchiria, vinde sau cumpara accesul la cont fara permisiuna scrisa din partea site-ului.

- Utilizatorul nu se va conecta si nu va incerca sa se conecteze la servicii prin intermediul unor surse neautorizate

- Utilizatorul nu va solicita acreditari de conectare de la alt Utilizator

- Utilizatorul are obligatia ca in cazul in care banuieste ca altcineva a obtinut acces la contul sau sa contacteze imediat Furnizorul

- Utilizatorul nu va copia, multiplica si nici realiza lucrari asemanatoare pe baza sau cu ajutorul informatiilor sau informatiilor confidentiale de care ia cunostinta in timpul utilizarii site-ului

- Utilizatorul va raspunde conform legii in vigoare in cazul in care va copia, multiplica, reproduce in orice mod sau va dezvalui sau permite accesul altei persoane la aceste informatii

- Utilizatorul nu va divulga niciunui tert nicio informatie confidentiala apartinand Furnizorului pe  perioada nelimitata de la data la care partea care furnizeaza informatiile pune pentru prima oara la dispozitie informatiile confidentiale

- In cazul in care Utilizatorul, cu intentie sau din culpa, divulga informatii, date sau documente confidentiale se obliga sa despagubeasca site-ul.

- Informatiile Confidentiale sunt proprietatea exclusiva a Furnizorului

- Utilizatorul recunoaste ca Furnizorul este proprietarul exclusiv al tuturor informatiilor confidentiale de care Utilizatorul ia cunostinta in timpul utilizarii site-ului www.agruo.ro

- Utilizatorul se obliga sa instiinteze imediat site-ul in cazul in care o terta persoana neindreptatita ii va solicita sa dezvaluie informatii existente pe site-ul www.agruo.ro

- Utilizatorul se obliga sa instiinteze de indata site-ul in cazul in care constata ca au fost pierdute sau au fost folosite in mod abuziv informatiile confidentiale

- Informatiile confidentiale nu vor fi considerate publice numai pentru ca o parte din acestea este inglobata in informatia generala care este sau a devenit publica, ci ele raman confidentiale.

Destinatia informatiilor confidentiale

Utilizatorul care primeste informatiile se obliga sa utilizeze informatiile confidentiale numai in scopurile stabilite de site.

Utilizatorul care primeste informatii este pe deplin raspunzator pentru activitatea desfasurata in baza acestor informatii, daca incalca prevederile acestui acord.

Obligatia de confidentialitate isi produce efectele chiar daca temporar contul de Utilizator este suspendat.

Obligatia de confidentialitate subzista pe perioada nelimitata dupa incetarea folosirii site-ului www.agruo.ro si dupa incetarea calitatii de Utilizator.

Daca una sau mai multe clauze referitoare la politica de confidentialitate vor fi declarate nule, acestea nu vor avea efect asupra valabilitatii intregului Acord, ci clauza sau prevederea lovita de nulitate va fi inlocuita de Furnizor sau se va aplica in locul sau dispozitia legala in materie.

Raspundere

Utilizatorul care a dezvaluit cu intentie sau din culpa informatii confidentiale va fi obligat la plata dublului daunelor aferente prejudiciului suferit de site.

Legea aplicabila 

Prezentul Acord precum si eventualele litigii decurgand din sau legate de acesta sunt si vor fi reglementate, interpretate si solutionate conform legii romane.

Litigii

 Partile se obliga sa actioneze de buna credinta pentru a solutiona amiabil orice disputa pe care ar putea sa o aiba in legatura cu prezentul Acord.

Daca Partile nu ajung la o solutie amiabila, Partile sunt de acord sa defere respectiva disputa instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Furnizorului.