Agruo www.agruo.ro

Definitie

21-05-2020 08:18:25

Călcâi


Mică piesă prismatică de lemn, fixată pe fața unui element de construcție, pentru a împiedica alunecarea unui alt element care reazemă pe primul în acel punct.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București


 

Agruo www.agruo.ro

Definitie

20-05-2020 08:15:10

Antispumant


Substanță sau amestec de substanțe care se adaugă într-un material, într-un mediu de reacție etc., pentru a distruge spuma formată.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

19-05-2020 08:21:32

Clavou


Prefabricat din beton, de tip bolțar, folosit la realizarea unor construcții cu secțiune inelară: silozuri, coșuri de fum, turnuri pentru castele de apă.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, BucureștiAgruo www.agruo.ro

Definitie

18-05-2020 08:24:25

Casă


Spațiu limitat, subteran sau suprateran, în care este adăpostit un sistem tehnic sau o parte a unui asemenea sistem (ex.c ascensorului, c. puțului etc.).


 *Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

15-05-2020 08:25:23

Cărămidă


Material de zidărie, de obicei de formă paralelipipedică, obținut dintr-o masă ceramică, dintr-un amestec de nisip și calcar sau din alte amestecuri similare.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

14-05-2020 08:22:40

Combustibil


Substanță naturală sau artificială, care prin ardere dezvoltă o mare cantitate de căldură, astfel că poate fi folosită la producerea de energie.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București
Agruo www.agruo.ro

Definitie

13-05-2020 08:15:32

Căciulă


Piesă fasonată din fontă, pentru conducte de presiune, folosite la presiunea nominală de 16 grade Pa.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

12-05-2020 08:24:26

Autofreză


Utilaj auto-mecanic prevăzut cu dispozitive speciale-melc, ventilator, turbină etc., folosit pentru îndepărtarea zăpezii de pe partea carosabilă a drumurilor și străzilor.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București


Agruo www.agruo.ro

Definitie

11-05-2020 08:09:29

Citom


Material pentru protecția anticorozivă a conductelor metalice îngropate, constituit dintr-un amestec de bitum industrial neparafinos și benzină de extracție.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

08-05-2020 08:26:12

Adiabatic


Fenomen fizico-chimic ce are loc fără schimb de căldură cu mediul exterior sistemului.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București