Agruo www.agruo.ro

Definitie

20-02-2020 06:31:31

Pronaos


În templul grecesc antic, spațiul cu funcție de vestibul din fața sanctuarului, iar în bisericile creștine ortodoxe, spațiul destinat neofiților și femeilor.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol. III, Ed. Tehnică, București

Incalzire in pardoseala cu folie carbonica incalzitoare

19-02-2020 06:53:47
Incalzire in pardoseala cu folie carbonica incalzitoare : sistem unic de incalzire.
Montaj direct sub parchetul laminat.
Sistem comandat prin intermediul termostatelor digitale WIFI.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

19-02-2020 06:31:55

Sabotarea traverselor


Operația de crestare a traverselor de cale ferată, în vederea fixării de acestea a șinelor.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, vol. III, Ed. Tehnică, București


Agruo www.agruo.ro

Definitie

18-02-2020 06:40:48

Îmbinare


Ansamblarea între ele a unor elemente de construcții sau a unor piese componente ale acestora, astfel încât să se poată transmite solicitările care acționează în ansamblare.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, vol. II, Ed. Tehnică, Bucureșt

Agruo www.agruo.ro

Definitie

17-02-2020 09:00:43

Izvor


Locul de ieșire la suprafață, în mod natural, al apei din stratele acvifere.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol. II, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

14-02-2020 08:30:41

Figurare


Aranjarea în figuri regulate a materialelor de construcție granulare sau sub formă de bulgări (nisip, pietriș, piatră spartă etc.), pentru a li se putea măsura volumul.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, vol. II, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

13-02-2020 08:35:33

Demetalizare


Îndepărtare a acoperirii metalice de pe suprafața unui obiect, prin procedee mecanice, chimice sau electrochimice.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol. II, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

12-02-2020 08:42:59

Pazie


Element de protecție realizat din scânduri, uneori profilate, prevăzut la capetele dinspre streașină ale căpriorilor pentru a-i masca și apăra de intemperii.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, vol. III, Ed. Tehnică, București


Agruo www.agruo.ro

Definitie

11-02-2020 08:38:23

Brunare


Acoperire prin conversie, constând dintr-un tratament de oxidare superficială a pieselor din oțel, prin cufundarea lor în soluții alcaline calde, în urma căreia suprafețele tratate se colorează în negru sau albastru.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

07-02-2020 08:32:11

Caracteristică


Fiecare dintre parametrii și datele tehnice specifice  unei structuri, unui element de construcție sau unui material de construcție.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București