Definitie

Profilograf

Aparat mobil prevăzut cu diverse dispozitive ce permit măsurarea și înregistrarea denivelărilor parcurse, stabilind gradul de planeitate al îmbrăcăminții unui drum.

*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.III, Ed. Tehnic


Agruo www.agruo.ro 22-02-2021