Agruo www.agruo.ro

Definitie

25-11-2020 08:33:54

Facies


Totalitatea caracterelor petrografice (litologice) și paleontologice ale unei roci, determinate de condițiile genetice ale mediului în care aceasta s-a format.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

24-11-2020 08:29:34

Garnitură


Piesă sau ansamblu de piese demontabile, de diferite forme și din diferite materiale, fixate pe elemente de mașini supuse frecării, pentru a le proteja contra uzurii.*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic
Agruo www.agruo.ro

Definitie

23-11-2020 08:35:10

Dom


Construcție înaltă, compusă dintr-o cupolă ridicată pe un tambur important, destinată a amplifica pe verticală spațiul central al unui edificiu monumental și a constitui un semn specific în silueta urbană.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

20-11-2020 08:13:50

Exploatare la zi


Metodă de extragere a unor materiale de construcții (pietriș, nisip, calcar, gresie, marmură, granit etc.), la care întreg procesul tehnologic se efectuează sub cerul liber.*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. TehnicAgruo www.agruo.ro

Definitie

19-11-2020 08:37:31

Instalație


Ansamblu de construcții, aparate, mașini, conducte și accesorii, care servesc la efectuarea unei operații într-un proces de producție sau de cercetare, precum și la asigurarea unor anumite cerințe de confort.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

18-11-2020 08:31:49

Insonorizare


Totalitatea operațiilor și măsurilor pentru reducerea intensității zgomotelor într-o incintă.*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic
Agruo www.agruo.ro

Definitie

17-11-2020 09:03:44

Eliport


Teren dotat cu instalațiile și clădirile necesare decolării-aterizării elicopterelor.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

16-11-2020 08:50:50

Infiltrare


Pătrunderea și curgerea unui fluid într-un mediu poros; de obicei se referă la pătrunderea apei de la suprafața terenului într-un strat permeabil.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic


Agruo www.agruo.ro

Definitie

13-11-2020 08:57:30

Gater


Ferăstrău mecanic folosit pentru debitarea lemnului rotund sau a prismelor în piese de cherestea, tăierea efectuându-se în direcția longitudinală a lemnului, cu ajutorul unor pânze cu mișcare alternativă.*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

12-11-2020 08:24:34

Îmbibare


Fenomen de absorbție a unui lichid într-un corp solid cu diferite structuri (poroasă, celulară, macromoleculară, coloidală etc.).


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic