Agruo www.agruo.ro

Definitie

26-09-2019 08:19:29

Aducțiune de apă


Partea dintr-un sistem de alimentare cu apă alcătuită din construcții și instalații, care asigură transportul apei de la captare până la stația de tratare sau la rezervorul de înmagazinare, iar la complexele hidroenergetice până la camera de încărcare.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

25-09-2019 08:30:07

Hidrant


Armătură care asigură distribuirea unui debit de apă la o presiune dată pentru localizarea și stingerea incendiilor. Se mai utilizează la stropirea spațiilor verzi și alimentarea mașinilor pentru stropirea străzilor.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

24-09-2019 08:22:42

Feroaliaj


Aliaj de fier cu unul sau mai multe elemente (metale sau metaloide) de aliere, folosit în siderurgie ca adaos la elaborarea oțelurilor și a fontelor aliate sau ca adaos pentru obținerea fontelor modificate.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

23-09-2019 08:19:08

Faianță


Clasa de produse ceramice fine, poroase, albe sau colorate, netransparente, obținute dintr-o masă ceramică formată din caolin spălat sau argilă refractară, din degresant (nisip silicios, cuarț)  și din fondant (calcar, dolomită, feldspat etc.), prelucrată după felul produsului prin presare semiuscată sau prin turnare în forme de ipsos.


 

Agruo www.agruo.ro

Definitie

20-09-2019 08:27:38

Higroscopicitate


Proprietatea materialelor de a absorbi sau adsorbi apa (sub formă de vapori) din mediul aerian înconjurător și de a o ceda acestui mediu în funcție de variația umidității relative a aerului. Absorbția scade cu creșterea temperaturii și invers.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

19-09-2019 08:45:22

Plasticitate


Proprietate a unui corp solid sau a unui material păstos de a se deforma remanent (ireversibil) sub acțiunea unui sistem de forțe exterioare, fără fisurare, capabil să producă stări de tensiune la care nu toate tensiunile principale sunt egale.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

18-09-2019 08:55:50

Pantalon


Piesă de tablă, asamblată prin sudare sau prin nituire, sau piesă de metal turnat, cu corpul cav (cilindric sau prismatic), care se folosește la bifurcarea unei conducte (ex. la la canalul de fum al unui cazan de abur, la o conductă forțată etc.). Se folosesc, mai rar și confecționați din material textil (ex. la unele filtre).

Agruo www.agruo.ro

Definitie

17-09-2019 08:52:22

Fruct


Înclinarea suprafeței exterioare (paramentul) a unei zidării (ex. la baraje, contraforturi, coșuri de fum etc.). Se exprimă prin tangenta trigonometrică a unghiului format de suprafața zidăriei cu un plan orizontal (în trecut s-a dat de multe ori înclinarea suprafeței față de verticală), de obicei sub forma unui raport.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

16-09-2019 08:40:57

Inginer constructor


Inginer absolvent al unei instituții de învățămînt superior de construcții. Până la crearea învățământului de specialitate, construcțiile, chiar cele mai dificile, erau realizate de specialiști constructori formați în străinătate sau la marile lucrări.


 


 

Agruo www.agruo.ro

Definitie

13-09-2019 08:15:56

Izotermă


Linia care unește pe o hartă punctele de pe suprafața Pământului cu aceeași temperatură a aerului, a apei sau a solului.