Agruo www.agruo.ro

Definitie

14-11-2019 08:26:58

Filtrarea apei


Procedeu de tratare avansată a apei, care asigură limpezirea completă a acesteia, prin trecerea ei printr-un strat granular (strat de nisip filtrant), având caracteristici corespunzatoare scopului propus.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

13-11-2019 08:27:29

Amestec


Sistem format din doi sau mai mulți componenți, în stare gazoasă, lichidă sau solidă, în care fiecare component își păstrează proprietățile caracteristice și poate fi separat de celelalte prin metode fizice sau mecanice.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

12-11-2019 08:28:26

Reacțiune


Forță sau cuplu pe care un corp îl exercită asupra altuia datorită faptului că ultimul exercită asupra primului o forță sau un cuplu numit acțiune.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

11-11-2019 08:33:19

Oxidare


Proces în care un atom sau un ion își mărește valența pozitivă sau își micșorează valența negativă, ca urmare a pierderii unui anumit număr de electroni, elementul care pierde electroni fiind oxidat.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

08-11-2019 08:37:38

Hidrogeologie


Ramură a geologiei care se ocupă cu studiul apelor subterane (geneza, dinamica, regimul, compoziția și proprietățile, bilanțul și distribuția regională a apelor, condițiile în care apa se găsește în roci și comportarea acestora la acțiunea apei etc.).

Agruo www.agruo.ro

Definitie

07-11-2019 08:34:18

Petrol


Fracțiune medie obținută la distilarea primară a țițeiului, care se prezintă sub forma unui lichid incolor, cu o ușoară fluorescență, alcătuit din componente care distilează între 210-270°C.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

06-11-2019 08:31:16

Caracter 


Calitatea unui edificiu, a unui ansamblu urbanistic, a operei unui arhitect, a unei școli sau a unei arhitecturi definite istoric sau geografic, de a se face remarcată și recunoscută ca atare în raport cu altele.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

05-11-2019 08:31:15

Analiza valorii


Procedeu de analiză prin care se ajunge la un cost minim al unui produs, proces tehnologic sau serviciu, concomitent cu menținerea sau chiar îmbunătățirea calității.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

04-11-2019 08:30:48

Atestare


Sistem de reglementare tehnică în construcții, care constă în aprecierea aptitudinii și stabilirea condițiilor de utilizare a noilor produse și tehnologii de construcții, prin confruntarea caracteristicilor acestora cu cerințele construcțiiilor.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

01-11-2019 08:23:59

Alunecare de teren


Fenomenul fizico-geologic de deplasare pe pante în jos, sub acțiunea simultană a gravitației și a apei, a materialului rezultat din degradarea rocilor de pe versante sau a maselor de roci cărora li s-a perturbat echilibrul interior și care necesită lucrări de prevenire și de combatere.