Agruo www.agruo.ro

Definitie

22-10-2019 08:37:17

Emulgator


Substanță care într-o emulsie ușurează dispersarea, menține la suprafață în suspensie particulele disperse dintr-un mediu eterogen și stabilizează emulsia, împiedicând ruperea ei.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

21-10-2019 08:24:28

Protecție


Ansamblu de măsuri, mijloace, procedee, reglementări etc. luate pentru a micșora, împiedica, a apăra, a feri etc. un material sau element de construcție, construcție, un dispozitiv, utilaj, instalație, sistem tehnic, anumite activități etc. împotriva acțiunii dăunătoare, distructive, agresive etc.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

18-10-2019 08:39:04

Îndiguire


Metodă de combatere a inundațiilor, care constă din construcția de diguri, de-a lungul unuia sau a mai multor maluri, ale râului respectiv, cu scopul de a asigura protecția localităților, a terenurilor agricole și a platformelor industriale împotriva apelor mari.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

17-10-2019 08:15:56

Eflorescență


Petele sau depozitele cristaline de săruri (sulfați, carbonați etc.) alcaline sau alcalino-pământoase, care apar pe suprafața exterioară a construcțiilor sau a unor materiale de construcții și care conferă acestora un aspect inestetic, fără a le afecta rezistența.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

16-10-2019 08:27:01

Foaie 


Produs din tablă, sticlă, hârtie, masă plastică etc. la care grosimea este foarte mică în raport cu lungimea și lățimea, livrat ca atare sau sub formă de rulou.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

15-10-2019 08:26:01

Dependențele drumului


Ansamblul lucrărilor sau al instalațiilor accesorii, cu care este echipat un drum (borne, parapete, table indicatoare, semnalizări, bariere, plantații, parazăpezi etc.), pentru marcarea lui, pentru reglementarea și siguranța circulației etc.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

14-10-2019 08:27:35

Rezinați


Săruri metalice ale acizilor rezinici existenți în unele rășini naturale vegetale (colofoniu etc.) obținute prin topirea acestora cu oxizi metalici sau prin precipitare din rezinați alcalini și sărurile metalice respective dizolvate.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

11-10-2019 08:19:33

Sabot


Piesă metalică fixată pe un element de construcție din lemn sau din beton armat, care urmează să fie înfiptă în pământ prin batere sau vibrare (ex. pilot, palplanșă, coloană de fundare etc.).

Agruo www.agruo.ro

Definitie

10-10-2019 08:19:29

Torent


Curs de apă temporar, cu debit neregulat, care se formează ca rezultat al eroziunii de adâncime, pe pantele repezi ale regiunilor muntoase și deluroase, în văi uscate, în vâlcele, în râpe etc., cu viteză și putere de distrugere mare.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

09-10-2019 08:24:50

Planșeu


Element de construcție având rol de compartimentare pe verticală a volumelor clădite, în etaje sau niveluri și de închidere la partea superioară. Sunt elemente plane orizontale, de rezistență ale clădirii, care prin conlucrare cu pereții portanți și stâlpii alcătuiesc structura de rezistență.