Agruo www.agruo.ro

Definitie

23-09-2019 08:19:08

Faianță


Clasa de produse ceramice fine, poroase, albe sau colorate, netransparente, obținute dintr-o masă ceramică formată din caolin spălat sau argilă refractară, din degresant (nisip silicios, cuarț)  și din fondant (calcar, dolomită, feldspat etc.), prelucrată după felul produsului prin presare semiuscată sau prin turnare în forme de ipsos.


 

Agruo www.agruo.ro

Definitie

20-09-2019 08:27:38

Higroscopicitate


Proprietatea materialelor de a absorbi sau adsorbi apa (sub formă de vapori) din mediul aerian înconjurător și de a o ceda acestui mediu în funcție de variația umidității relative a aerului. Absorbția scade cu creșterea temperaturii și invers.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

19-09-2019 08:45:22

Plasticitate


Proprietate a unui corp solid sau a unui material păstos de a se deforma remanent (ireversibil) sub acțiunea unui sistem de forțe exterioare, fără fisurare, capabil să producă stări de tensiune la care nu toate tensiunile principale sunt egale.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

18-09-2019 08:55:50

Pantalon


Piesă de tablă, asamblată prin sudare sau prin nituire, sau piesă de metal turnat, cu corpul cav (cilindric sau prismatic), care se folosește la bifurcarea unei conducte (ex. la la canalul de fum al unui cazan de abur, la o conductă forțată etc.). Se folosesc, mai rar și confecționați din material textil (ex. la unele filtre).

Agruo www.agruo.ro

Definitie

17-09-2019 08:52:22

Fruct


Înclinarea suprafeței exterioare (paramentul) a unei zidării (ex. la baraje, contraforturi, coșuri de fum etc.). Se exprimă prin tangenta trigonometrică a unghiului format de suprafața zidăriei cu un plan orizontal (în trecut s-a dat de multe ori înclinarea suprafeței față de verticală), de obicei sub forma unui raport.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

16-09-2019 08:40:57

Inginer constructor


Inginer absolvent al unei instituții de învățămînt superior de construcții. Până la crearea învățământului de specialitate, construcțiile, chiar cele mai dificile, erau realizate de specialiști constructori formați în străinătate sau la marile lucrări.


 


 

Agruo www.agruo.ro

Definitie

13-09-2019 08:15:56

Izotermă


Linia care unește pe o hartă punctele de pe suprafața Pământului cu aceeași temperatură a aerului, a apei sau a solului.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

12-09-2019 08:21:30

Hidroliză


Interacțiunea specifică dintre ionii unei sări (provenite din acizi și baze de tării diferite sau ambele slabe) dizolvate în apă, în urma căreia soluția capătă caracter chimic acid sau bazic, determinat de componentul cu grad maxim de ionizare.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

11-09-2019 08:41:37

Asamblare


Operatie de legare intre ele a unor piese, in vederea alcatuirii unui element de constructie metalica (ex. o ferma, un panou de perete, o virola, etc.) sau de legare intre ele a unor elemente de constructie in vederea realizarii unei parti a acesteia (ex. legarea fermelor de stalpi, legarea virolelor intre ele etc.).

Agruo www.agruo.ro

Definitie

10-09-2019 08:28:39

Bulevard


Strada de categorie superioara, magistrala sau principala, beneficiind de un cadru construit si plantat deosebit si constituind astfel o importanta axa compozitionala in teritoriul urban.