Agruo www.agruo.ro

Definitie

04-11-2019 08:30:48

Atestare


Sistem de reglementare tehnică în construcții, care constă în aprecierea aptitudinii și stabilirea condițiilor de utilizare a noilor produse și tehnologii de construcții, prin confruntarea caracteristicilor acestora cu cerințele construcțiiilor.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

01-11-2019 08:23:59

Alunecare de teren


Fenomenul fizico-geologic de deplasare pe pante în jos, sub acțiunea simultană a gravitației și a apei, a materialului rezultat din degradarea rocilor de pe versante sau a maselor de roci cărora li s-a perturbat echilibrul interior și care necesită lucrări de prevenire și de combatere.

Agruo www.agruo.ro

Etapele de verificare centrala termica in pregatire pentru sezonul rece

31-10-2019 13:35:26

Etapele de verificare centrala termica in pregatire pentru sezonul rece


Sezonul rece bate la usa, asa ca este timpul sa ne verificam instalatia termica si centrala pentru a ne asigura ca va functiona in parametrii corespunzatori si ca nu vom intampina probleme majore. Fie ca urmeaza sa demarezi aceste actiunii pe cont propriu sau apelezi la  servicii specializate de verificare centrala termica asigurate de un specialist in domeniu, urmatoarele masuri te vor ajuta si ghida in

Agruo www.agruo.ro

Definitie

31-10-2019 08:22:44

Ambrazură


Termen generalizat din arhitectura militară, desemnând un gol foarte îngust în peretele exterior, crenel sau deschidere îngustă pentru trecerea țevilor armelor de foc. Uneori are și sensul de firidă.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

30-10-2019 08:17:33

Planșetă


Placă plană de lemn dreptunghiulară, uneori montată pe un suport, care permite fixarea ei în diferite poziții; folosită pentru a întinde pe ea hârtia de desen.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

29-10-2019 08:25:59

Rotondă


Pavilion circular, acoperit cu o cupolă, cu un acoperiș plat, susținut de coloane dispuse pe contur. Prin extindere, orice edificiu sau zonă, parte dintr-o clădire, pe plan circular.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

28-10-2019 08:29:15

Infrastructură


Ansamblul lucrărilor sau al elementelor de construcție care susțin partea servind direct pentru scopul în care a fost executată construcția respectivă.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

25-10-2019 08:26:38

Fluorină


Fluorură naturală de calciu, cristalizată în cristale cubice incolore sau colorate în galben, verde, roz, albastru sau violet (culoarea dispare prin încălzire și revine prin expunere la razele X), cu luciu sticlos.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

24-10-2019 08:26:20

Hidrologie


Disciplină științifică având ca obiect studiul regimului apelor de suprafață și subterane sub raportul formării, circulației și distribuției lor în spațiu și în timp și a relațiilor reciproce cu mediul înconjurător și diversele activități umane.

Agruo www.agruo.ro

Definitie

23-10-2019 08:39:41

Reambulare


Aducerea la zi a unei hărți sau a unui plan topografic prin suprimarea detaliilor topografice dispărute (forme de relief, construcții și repere) și introducerea celor apărute pe teren ulterior ridicării inițiale.