Definitie

Cartografie

Disciplină care se ocupă cu studiul bazei matematice a hărților și a planurilor topografice, cu metodele de întocmire, editare și multiplicare a acestora.

 

*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București


Agruo www.agruo.ro 29-06-2020