Definitie

Friz de ușă

Fiecare dintre piesele verticale ale ramelor de uși cu tăblii.

*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic


Agruo www.agruo.ro 06-07-2021