Agruo www.agruo.ro

Definitie

26-03-2020 09:05:41

Ciocârlan


Ornament al coamei acoperișorilor de șindrilă, frecvent utilizat în arhitectura populară, și având o tăietură ce sugerează capul păsării cu acest nume. 


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

25-03-2020 08:23:55

Carcasă


Sistem de bare longitudinale și transversale din oțel, formând armătura unor elemente liniare sau masive de beton armat.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București


Agruo www.agruo.ro

Definitie

24-03-2020 08:20:37

Caroiaj


Rețea rectangulară de drepte, desenată pe planșa care cuprinde o hartă, un plan topografic sau o figură.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

23-03-2020 08:30:26

Cabană


Clădire executată din lemn, piatră, cărămidă sau din materiale combinate, destinată a adăposti excursioniști sau sportivi.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

20-03-2020 08:05:35

Clasa betonului


Treapta de calitate a betonului, luată în considerare la proiectarea unui element de construcție sau a unei construcții.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

19-03-2020 08:14:54

Atmosferă


Pătura gazoasă care înconjoară globul pământesc, compusă dintr-un complex gazos numit aer.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București


 

Agruo www.agruo.ro

Definitie

18-03-2020 08:27:30

Excavare


Operația de săpare pentru a executa o groapă, a aplatiza un teren cu denivelări mari sau a exploata anumite substanțe minerale.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol. II, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

17-03-2020 08:37:04

Iaz


Bazin format prin bararea transversală a unui curs de apă cu ajutorul unui baraj de pământ.


 *Lexicon de construcții și arhitectură, vol. II, Ed. Tehnică, BucureștiAgruo www.agruo.ro

Definitie

16-03-2020 12:32:40

Exedra


Originar, spațiu rezervat într-un gimnasion grec și apoi, uzual, sală de conversație în casele romane.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol. II, Ed. Tehnică, București

Agruo www.agruo.ro

Definitie

11-03-2020 07:01:08

Antidetonant 


Substanță chimică, care adăugată carburanților le mărește rezistența la detonație, prin omogenizarea undei de șoc la explozia provocată de aprinderea carburantului și prin împiedicarea autoaprinderii sale în timpul compresiei.


 


*Lexicon de construcții și arhitectură, Ed. Tehnică, București