Agruo www.agruo.ro

Definitie

19-05-2021 08:19:27

Fuior


Mănunchi de fibre vegetale, mai rar, animale, folosit ca material de etanșare și de izolație.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

18-05-2021 08:41:34

Granulozitate


Repartiția procentuală în fracțiuni de granule de diferite mărimi a unui material pulverulent sau granular, a unui agregat.*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. TehnicAgruo Asistent

Definitie

17-05-2021 08:32:14

Hidroameliorații


Ansamblu de lucrări de îmbunătățiri funciare printre care: îndiguiri, desecări, irigații.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

14-05-2021 08:08:30

Fisură


Discontinuitate sub formă de crăpătură fină sau foarte fină (microfisură) produsă la suprafața sau în profunzimea unui corp.*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. TehnicAgruo www.agruo.ro

Definitie

13-05-2021 08:17:21

Gazometru


Recipient etanș, cu volum variabil, în care se înmagazinează gazele rezultate în procesul de epurare a apelor uzate prin fermentarea nămolului.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

12-05-2021 08:21:16

Matare


Operația de îndesare a mortarului în rostul dintre două elemente de construcție.*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic
Agruo www.agruo.ro

Definitie

11-05-2021 08:25:38

Finețe


Raport procentual dintre cantitatea rămasă pe o sită și cantitatea totală dată la cernut dintr-un material pulverulent.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

10-05-2021 08:09:42

Epistil


Termen utilizat în antichitate, desemnând fie antablamentul, fie arhitrava.*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic
Agruo www.agruo.ro

Definitie

07-05-2021 08:34:00

Dotări


Activități auxiliare sau complementare pentru principala activitate economică sau rezidențială din zonă, parte a echipamentului teritorial, desfășurate în cadrul locuirii unui teritoriu.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

06-05-2021 08:20:23

Dulap


Piesă de cherestea cu cel puțin două fețe plane și paralele, cu grosime de 28-75 mm la rășinoase și peste 50-100 mm la foioase.*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic<