Agruo www.agruo.ro

Definitie

18-06-2021 08:06:59

Electrociment


Ciment aluminos fabricat în cuptorul electric cu arc.*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

17-06-2021 08:49:48

Drenanță


Fenomen de filtrație verticală a apei subterane, printr-un strat semipermeabil, care separă două straturi acvifere, când între acestea apare o diferență de sarcină hidraulică.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

16-06-2021 08:35:01

Filtrație


Filtrarea fluidelor prin medii poroase.*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic


Agruo www.agruo.ro

Definitie

15-06-2021 08:25:21

Geomatică


Disciplină privind automatizarea proceselor de obținere a hărților cartografice convenționale.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

14-06-2021 08:17:44

Izochit


Denumire dată în practică unui chit refractar silico-aluminos.*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

11-06-2021 08:32:38

Heliograf


Aparat pentru obținerea de copii de pe desene executate pe hârtie de calc. Se folosește o hârtie specială, sensibilă la acțiunea luminii, cum este hârtia ozalid.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

10-06-2021 08:32:21

Epruvetă


Piesă confecționată din metal, lemn, piatră, beton etc. pentru a fi supusă la încercări, în vederea determinării uneia dintre proprietățile fizice sau chimice ale materialului respectiv.*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic


Agruo www.agruo.ro

Definitie

09-06-2021 08:19:26

Goniometru


Denumire generică a dispozitivelor folosite la măsurarea unghiurilor diedre.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic

Agruo www.agruo.ro

Definitie

08-06-2021 08:19:24

Eclisă


Piesă de lemn sau de metal care servește la înnădirea a două piese în prelungire și care acoperă rostul dintre ele.*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. TehnicAgruo www.agruo.ro

Definitie

07-06-2021 08:34:52

Emailită


Denumire a unor lacuri pe bază de nitrat de celuloză, folosite pentru impregnarea și acoperirea pânzei tehnice.


*Lexicon de construcții și arhitectură, vol.II, Ed. Tehnic